33
 Gestió del patrimoni arquitectònic i arqueològic
Assessorament per a la rehabilitació arquitectònica

Estudis històrics i arquitectònics
Treballs realitzats Equip directiu

Reinald Gonzàlez (Barcelona, 1959)

Doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (1996), on impartí classes durant els anys 1989-1991. També donà classes d'història de l'arquitectura i l'urbanisme a Catalunya en el departament d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs 1998-1999. Actualment imparteix classes al Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona.

Una de les seves línies d'investigació se centra en l'anàlisi i desenvolupament de metodologies d'estudi i recerca relacionades amb el patrimoni construït i l'arqueologia urbana.
Entre 1994 i 1996 va coordinar les tasques museològiques i de producció d'exposicions pel Museu d'Història de la Ciutat, participant en el guió i comissariat de les mateixes.

És autor de múltiples obres sobre la història de l'art i l'arquitectura, a més d'haver fet docència en diversos cursos i màsters sobre documentació arquitectònica i arqueològica a les Universitats Politècnica i Internacional.
Francesc Caballé (Barcelona, 1964)

Historiador i especialista en documentació i arxius. Des de la seva llicenciatura (1987) realitza tasques de recerca sobre l'arquitectura i la formació urbana.

Les seves línies d'investigació se centren en l'anàlisi i desenvolupament de metodologies d'estudi i recerca documental relacionades amb el patrimoni construït i l'arqueologia urbana.

Ha participat en projectes d'investigació i divulgació pel Museu d'Història de la Ciutat i pel Centre d'Arqueologia de Barcelona. Entre ells destaquen el comissariat de diverses exposicions, així com diferents tasques de coordinació i recerca.

En els darrers anys ha participat en màsters, congressos i jornades del camp de la historiografia i la documentació arxivística. Guanyador de la I Beca de Recerca local Ernest Lluch (2003).Av. Marquès de l'Argentera, 17, ent. 4a.
08003 Barcelona.
veclus@veclus.cat
Telf: 93 319 65 5