33
    Gestió del patrimoni arquitectònic i arqueològic
Assessorament per a la rehabilitació arquitectònica
Av. Marquès de l'Argentera, 17, ent. 4a.
08003 Barcelona.
veclus@veclus.cat
Telf: 93 319 65 5
2011
 •  Estudi històrico – arquitectònic i aqueològic dels paraments i les solucions estructurals de les Drassanes Reials de Barcelona. El Portal del la Pau, la Casa de Manteniment i la Casa del Governador.
 •  Informe previ a la rehabilitació de l’habitatge 1/11 de la Casa Bloc del passeig Torras i Bages de Sant Andreu (Barcelona)2010
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca del carrer dels Boters, 2 / carrer del Pi, 16 de Barcelona
 • Estudi històric i arquitectònic de l’antic Balneari  Rius a Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
 • Estudi de valoració històrico-arquitectònica del conjunt de la fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu (Barcelona)
 • Valoració històrico-arquitectònica de part del recinte (Escola Massana) de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona
 • Lectura de paraments i estudi històrico-arquitectònic del Claustre Posterior (de la infermeria) i del Palau Reial del Reial Monestir de Santes Creus
 • Estudi històric i arquitectònic de les finques núm. 13, 15 i 17 del carrer de Tantarantana de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de les cobertes de l'església del Pi de Barcelona
 • Estudi documental de l'antiga sala d'actes i teatre de la Casa de la Caritat de Barcelona
 • Estudi de l'enteixinat cinc-centista de la galeria del Trentenari de la Casa de la Ciutat de Barcelona
 • Valoració patrimonial i estudi històrico-arqutiectònic de les finques que configuren el Museu Picasso de Barcelona: Palau Berenguer d'Aguilar (Montcada, 15), Casa del Baró de Castellet (Montcada, 17), Palau Meca (Montcada, 19), Casa Mauri (Montcada, 21) i Palau Finestres (Montcada, 23)
 • Estudi  històric documental de les finques del carrer Andra Dòria 23, 25-31 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic del cos de la infermeria i torre annexa, i del dormitori i galeria nord del clasutre del Monestir de Pedralbes de Barcelona
 • Recerca documental i assessorament històric del “Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació i consolidació de la coberta, cúpula, terraces, torre d’aigua i façanes del pavelló de Nostra Senyora de Montserrat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona


2009
 • Estudio histórico y valoración patrimonial del Palau Sessa (o Larrard) de la calle Ample, 27 de Barcelona
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca número 44-52 del carrer Bonaplata (Fontcoberta, 16-24) de Barcelona
 • Evolució urbana del Call de Barcelona
 • Estudi històrico-arqutiectònic i valoració patrimonial del palau Dalmases de Barcelona (Carrer Montcada, 20)
 • Estudi històric i arquitectònic de la Capella de la Salle Comtal de Barcelona (c. Amadeu Vives núm. 4-8)
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca núm. 178 del carrer Mallorca (Muntaner, 110)  de Barcelona
 • Treballs de recerca per a l’exposició: Cerdà i Barcelona la primera metrópoli: 1853-1857, organitzada pel MUHBA.
 • Estudi històric i arquitectònic de l'antiga fàbrica Valls,Teixidor, Jordana i Cia situada al carrer de Pere IV núm. 483 de Barcelona
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca del carrer de Sant Rafael 29-31/ Riereta, 19 de Barcelona
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca número del carrer de Sant Martí, 12 de Barcelona
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca del carrer de Sant Martí, 10bis de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici de la Ronda Sant Pau, 73 de Barcelona
 • Estudi i valoració patrimonial de les restes del Rec Comtal que es troben al barri de Vallbona de Barcelona
 • Estudi històric i arquitectònic de l'edifici dels Porxos d'en Xifré de Barcelona (Pla de Palau, 21)
 • Estudi documenta de l'edifici de l'antiga editorina Montaner y Simon, seu de la Fundació Tàpias
 • Estudi històrico-arqutiectònic de les finques del carrer Cerdanyola 59-65 de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 • Documentació del material petri arquietctònic  procedent de l'excavació del Born de Barcelona
 • Identificació, ànalisi i caracterització de diferents elements decoratius a les estances de la planta superior de la casa de la ciuta de Barcelona  i la seva valoració patrimonial dins el conjunt de l’edifici
 • Estudi històrico-arquitectònic del refetor i la Sala de la Reina del monestir de Pedralbes
 • Seguiment de les obres de rehabilitació del castell de Sentmenat (Vallès Occidental)
 • Estudi historiogràfic i documental de l’evolució urbana de la plaça de Sant Miquel de Barcelona


2008
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Jerusalem 32 / Carme 25 bis de Barcelona
 • Identificació de la seqüència estratigràfica de les cales existents a l’interior de la finca del carrer Lledó núm. 7 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques del carrer Sant Pere Mitjà 81, 83 i 85-87 de Barcelona.
 • Valoració patrimonial de la casa forta de Despujol les Masies de Voltregà (Osona).
 • Estudi històrico-arquitectònic de les naus del C. Zamora 70-76 /Pallars 102-104 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Boqueria, 30-32 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Riereta núm. 21/Sant Martí núm. 14 de Barcelona.
 • Valoració patrimonial dels espais de planta baixa afectats per al nou projecte de Sala de Premsa del Palau de la Generalitat de Catalunya
 • Documentació del procés d’ocupació dels diferents àmbits de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Ginebra , 19-21 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la 2 del carrer Arc del Teatre, 20b de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la masia de Can Ramoneda de Rubí (Vallès Occidental)
 • Projecte d'anàlisi arquitectònica, històrica, diagnosi, tractament, modernització i dinamització dels edificis de l'antiga escola Pere Vila de Barcelona (Pg. Lluís Companys 18-22; c/Almogàvers 1-9; Av. Vilanova 2-10; c/Roger de Flor, 25-37).
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques del c. Castell, 19; Castell, 15; Mirabalda, 8 de Solsona (Solsonès).
 • Elaboració d’un Mapa-Proposta de noves declaracions de BCIN de patrimoni arquitectònic a Catalunya: Comarques del Baix Llobregat i el Solsonès
 • Anàlisi dels BCIN de Catalunya i establiment de cirteris per a noves línies de declaració
 • Estudi sobre la titularitat dels edificis del conjunt de Sant Pau del Camp de Barcelona.
 • Valoració patrimonial dels forjats del pis superior de la Sala de Premsa i la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat de Catalunya.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la fàbrica Letona de Barcelona (C. Pujades, 25-25bis)
 • Estudi històrico-arquitectònic del Pont de Marina de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Jonqueres, 2 / Ortigosa 2-6; Ramon Mas, 2 i Amadeu Vives 3-5 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’edifici del carrer Santuari 60-72 (Casa Castell del barri del Carmel de Barcelona )
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'església i estructures annexes del Monestir de Pedralbes de Barcelona.
 • Projecte Born: Estructura física -Anàlisi de les dades i realització del dibuix informàtic de la distribució en planta de les cases Oliach, Colomer i Boxadors Definició de la volumetria i de les cobertes de les cases del jaciment del Born i del carrer Montcada.
 • Documentació del material petri provinent de l’excavació del Born de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la nau “BLOC 7” del recinte industrial de Can Batlló de Barcelona


2007
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Perecamps, 6 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’antiga fàbrica Pons i Clerch (c/ Sancho de Avila 105-111) de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques Mestres Casals i Martorell,2; Mestres Casals i Martorell, 4 ; Mestres Casals i Martorell 6-8; Arc de sant Cristòfol, 7 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’edifici carrer Lledó, 9 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la formació de l’illa delimitada pels carrers Badajoz, Bolívia, Ciutat de Granada i Tànger de Barcelona.
 • Redacció de textos, proposta d’il·lustració i seguiment del procés d’edició de la publicació sobre: “la Vil·la Florida” de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Casp núm. 35i Bruc núm. 31 de la ciutat de Barcelona.
 • Anàlisi arquitectònica i crono-estructural del Castell de Sant Jordi Desvalls (Gironès).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm.8 del carrer Perecamps de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Ataülf, 11 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finquesdel carrer Nou de Sant Francesc, 10 i 12 de Barcelona.
 • Valoració patrimonial de la Torre Salbana deSanta Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm. 13 del carrer Cid de Barcelona.
 • Sondejos arqueològics a l’edifici del carrer Nou 10-12 de Cardona (Bages).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Jocs Florals 40-42 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic dels esgrafiats de la façana de la finca del carrer N’Aglà 2-4-6 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i aixecament planimètric de la finca1 del Passeig Joan de Borbó, 11 de Barcelona.
 • Valoració patrimonial i estudi de cronologies relatives de l’Antic Palau del Marquès de Lió (c/ Montcada, 12 ) de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’antic enteixinat de la planta primera de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Princesa, 19 de Barcelona.
 • Estudio histórico-arquitectónico dela “Casa de los Burgos” c. Julio Romero de Torres / Antonio del Castillo (Córdoba-Andalucía).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finc del carrer de les Caputxes 1 de Barcelona.
 • Estudi dels enteixinats de la planta baixa i dels paviments del Saló de Cent i la Galeria Gòtica de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Gutenberg, 5 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i aixecament planimètric topogràfic de la masia de Can Verdaguer de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic, materials constructius i patologies de la Casa de la Sang a la plaça del Pi núm. 1 de Barcelona.
 • Estudi Històrico Arquitectònic de l’antiga fàbrica “Tallada i Lora” (C. Selva de Mar 125-133 /Bolívia 247-269) de Barcelona.
 • Redacció i elaboració de part de la documentació necessària per a la tramitació dels expedients dedeclaració de BCIN de: 
  • Font gòtica de Blanes 
  • Església de Sant Esteve d’Olius de Solsona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Consolat de Mar, 47 de Barcelona.
 • Intervenció arqueològica de la connexió del clavegueram de la finca del Passeig de Colom núm. 1 de Barcelona.
 • Lectura estructural deles cel·les conegudes com de “Betlem i Rocabertí”, del cos d’Arxiu i Torre annexa de la clausura i de la Sala Capitular del Monestir de Pedralbes de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de la finca “Vil·la Joana” del parc de Collserola de Barcelona


2006
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Basses de Sant Pere, núm. 3 i plaça de Marquilles núm. 6 de Barcelona.
 • Intervenció arqueològica al solar del carrer Duran i Bas, núm 7 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de l’edifici de l’església de l’antiga Casa de la Misericòrdia de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm.38 del carrer Comerç de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm. 172 de l’Avinguda del Paral·lel de Barcelona.
 • Anàlisi de l’evolució històrica de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
 • Realització de la documentació històrica de les finques que integren el pla especial de patrimoni industrial del barri del Poblenou de Barcelona. 22@.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’edifici del carrer Sant Pere més Baix, 35 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’edifici dels carrers Consell de Cent, 38-40 / i Béjar, 30 del barri d’Hostafrancs de Barcelona.
 • Valoració patrimonial prèvia dels antics despatxos del Rei, de la Reina i de la cambra annexa a la Sala de jocs del Palau de Pedralbes de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic dels edificis de l’antic hospital de la Santa Creu de Barcelona que donen front a la plaça de la Gardunya.
 • Valoració patrimonial de les estructures de la finca núm. 55 del carrer de Sant Pere més Baix de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Girona,80 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’antiga masia de Can Canet de la Riera (Reial club de Tennis Barcelona).
 • Estudi d’impacte arqueològic als espais de l’entorn urbà de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de la finca del carrer Nou de Sant Francesc 11-13 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Doctor Trueta, 209 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de dues de les naus que configuren l’antic recinte de la fàbrica Can Framis (Poblenou, Barcelona)
 • Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de les finques del carrer Nou de Sant Francesc, 5 i del carrer Rull , 10.12 i 14 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer de les Floristes de la Rambla, 10-10bis de Barcelona.
 • Valoració patrimonial de la porta lateral de l’església de Sant Jaume, situada al núm. 5 del carrer Beat Simó de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de la Torre Barrina de l’Hospitalet de Llobregat.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Sargelet, 8 de Barcelona.
 • Redacció i elaboració de part de la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient de declaració de BCIN, conjunt històric i delimitació de l’entorn de protecció del Monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia, Alt Camp).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Ciutat, 3 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm. 10 del carrer Perecamps de Barcelona.
 • Realització de l’inventari de patrimoni cultural local del Municipi de Sitges.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del Passeig de Gràcia, 126 de Barcelona.
 • Estudi i valoració patrimonial del cos de la porteria de l’Antiga Fàbrica “Albert Hermanos” de L'Hospitalet de Llobregat.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del passeig Joan de Borbó, 11 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de la “Vil·la florida” de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les fonts gòtiques de Santa Maria del Mar i Santa Anna de Barcelona


2005
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer del Comte Güell, 23 de Barcelona.
 • Estudi histórico-arquitectònic de la finca del carrer Reina Amàlia, 11-11bis de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Hospital, 142 de Barcelona.
 • Recerca documental de la finca del carrer Sant Antoni dels Sombrerers núm. 3 de la ciutat de Barcelona
 • Recerca documental de la xemeneia del carrer Pallars núm. 195 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Hospital, 140 de Barcelona.
 • Estudi previ de la planta baixa de la finca del número 3 bis de la plaça dels Traginers de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer d’Anglesola, 31 de la ciutat de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer d’Anglesola, 6-12 de la ciutat de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Flassaders, 24-28 de Barcelona.
 • Informe arqueològic de ca N’Aliu (Mont-ras, Baix Empordà)
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer del Carme 101-109 de Barcelona.
 • Documentació històrica del polígon d’actuació urbanística de l’àmbit de la plaça de la Gardunya de Barcelona.
 • Documentació històrica i arqueològica de les restes de les muralles de l’antic Palau de Bellesguard de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca Reina Cristina, 8 i  Pas Sota Muralla, 9 de Barcelona.
 • Sondejos arqueològics a l’edifici del carrer Duran i Bas núm. 7 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca de carrer Valldonzella, 12 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Duran i Bas, 7 de Barcelona.
 • Valoració patrimonial del projecte per a la instal·lació provisional d’un ascensor exterior al costat més meridional del pati gòtic de la banda del carrer del bisbe del Palau de la Generalitat de Barcelona.
 • Valoració patrimonial de la proposta d’adequació arquitectònica provisional del Saló Daurat del Palau de la Generalitat de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Carabassa 8-8 bis de la ciutat de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Carme 84-84 bis i Riera Alta 2 de Barcelona
 • Documentació de l’antiga cuina del Monestir de Pedralbes.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca  del carrer Marlet, 1 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'ala oest del Palau de Pedralbes de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Tantarantana, 12 de Barcelona.
 • Estudi històric-arquitectònic de la finca núm. 13 de l’Avda. Portal de l’Àngel i núm. 6 del carrer de la Flor de Barcelona.
 • Estudi històric-arquitectònic de la finca del carrer de Sant Pere més Baix , 56-56bis de Barcelona.
 • Intervenció arqueològica de sondeig de la finca del carrer Carme 101-109 de Barcelona.
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca del carrer de Sant Pere més Baix, 71 de Barcelona.
 • Estudi històric i arquitectònic de la finca del carrer de Sant Pere més Baix, 67 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del passeig Colom, 1 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les cobertes de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca de la placeta de Pi, 2 de Barcelona.
 • Estudi històrico-documental de la finca núm. 55 del carrer de Sant Pere més Baix i núm. 2 del carrer Mònec de Barcelona.
 • Excavació arqueològica de la finca del carrer Escasany núms. 21-23 de Cardona (Bages).


2004
 • Documentació històrica del front marítim de Barcelona als segles XIV-XV per a l’execució d’una maqueta per al Museu Marítim de Barcelona.
 • Realització del sondeig arqueològic a la finca del carrer Carders 17 de Barcelona..
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques del carrer Miquel Àngel 53 –Papin 17-19 del barri de Sants de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer de la Mare de Déu del Coll núm. 66 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm. 3 de la Baixada de Viladecols de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca situada al carrer Jaume Giralt 40 de Barcelona.
 • Intervenció arqueològica de sondeig a l'antiga Seca de Barcelona (C. Flassaders, 40).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Mina 2 / Cid 9-11 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic dels safarejos de la finca núm. 5 del carrer Riudarenes de Barcelona.
 • Valoració patrimonial de la planta baixa de l’edifici del carrer Basea 2-6 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer de la Riereta 37 / Sant Pau 84 de Barcelona.
 • Estudi i documentació d’un recinte d’època gòtica descobert en el decurs de les obres de la restauració de la font de Sant Just de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm.21-23 del passatge Palmeres i núm. 7 del carrer Espiell de Barcelona.
 • Excavaciódel solar de la finca del carrer Sagristans núm. 6 de Barcelona.
 • Estudi històric de les finques núms. 8 i 10 de carrer Valldonzella de Barcelona.
 • Valoració patrimonial de les sales del pis principal de la finca núm. 21 del carrer Princesa de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques  del carrer Prat de la Riba 54-48 de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oriental)
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Flassaders, 22 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic del Palau Mercaders del carrer de les Beates de Barcelona.
 • Estudis històrico-arquitectònics de les finques dels carrers: Comtal, 5; Comtal, 7; Comtal, 9 / Estruc, 1-3; Comtal, 11 / Estruc, 2 /Comtal, 13 / Estruc, 4-6 / Moles, 3 Estruc, 5 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer del Consolat de Mar núm. 45 de Barcelona.
 • Excavació i elaboració de la memòria preceptiva del soterrani de la finca del carrer de consolat de mar núm. 45 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca de la plaça de la Concòrdia núms.14-15 de Barcelona.
 • Supervisió arqueològica de les obres de restauració del viaducte de Bellesguard de Barcelona.
 • Recerca històrica i documental de la façana principal de la catedral de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques núm. 35 i 37 del carrer Robador de Barcelona.2003
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'antiga Seca de Barcelona (carrer Flassaders, núm. 40).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Guàrdia 15 / Arc del Teatre 18 (antiga fàbrica d'indianes) de la ciutat de Barcelona.
 • Realització de les cates arqueològiques al subsòl de la finca del carrer Elisabets 11 de Barcelona.
 • Seguiment arqueològic dels treballs d’enderroc de les finques de carders 33, 35 i 37 de Barcelona
 • Realització dels treballs d’arqueologia al pàrquing les Palmeres de la Barceloneta (Barcelona).
 • Estudi històrico-arquitectònic de l’edifici del carrer Arc del teatre 58 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Avinyó 17 de Barcelona
 • Recerca documental de la finca del carrer Bòria, 20-Sant Ignasi, 1 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Mirallers 12 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Argenteria, 65 de Barcelona.
 • Estudi històric de la finca del carrer de l’Om núm. 22 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Aragó 323 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer València 381 de la ciutat de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Ample 22 de Barcelona.
 • Recerca de les dades històriques de la casa Elizalde de Barcelona.
 • Realització dels treballs arqueològics als sondejos del terreny de la finca de l’Arc del Teatre, 58 -Om, 22 de Barcelona.
 • Excavació arqueològica al solar de la finca del carrer de l’Arc de Sant Ramon del Call 8 i placeta Manuel Ribé, del Call de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer de Tallers, 45 de Barcelona (Fàbrica Tarrés).
 • Estudi històrico-arquitectònic de part dels edificis de la Colònia Industrial de Can Bros de Martorell.
 • Documentació històrica documental de l’edifici del c. Flassaders, 22 de Barcelona.
 • Documentació arqueològica de l’església de Sant Miquel de Cubells (La Noguera).
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer del Portal de Santa Madrona núm. 38 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Marques de Barberà 27 de Barcelona.


2002


 • Estudi històrico-arquitectònic de les masies de Cal Nyepa, Cal Lluquer i Ca l'Arana per a les obres de canalització del riu Llobregat (El Prat de Llobregat, Baix Llobregat)
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici del carrer Canuda núm. 31 de la ciutat de Barcelona
 • Excavació arqueològica a la finca del carrer Ripoll 25 de Barcelona
 • Estudi històric de la font pública situada als baixos de la finca del carrer Lleó 1 bis de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici del Passatge Pere Rodríguez núm. 26 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici del carrer Argenteria núm. 27 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques núm. 24 i 28 del carrer Laureà Miró d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
 • Estudi històric de la casa-fàbrica del carrer Sadurní 15 de Barcelona
 • Estudi històric arquitectònic de la finca del carrer Rull 8
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques de Lancaster 22, 24; Arc del Teatre 16/Guardia 15; Arc del Teatre 10 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca de la cooperativa Agrícola de Valls a la plaça del Carme, 8 (Alt Camp)
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Princesa 21 de Barcelona 
 • Recerca documental i elaboració dels informes històrics de les finques del carrer Robador 40 i del carrer Sant Rafael 11 i 17 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Comerç 10 bis de Barcelona
 • Digitalització i vinculació de les imatges a la base de dades del buidatge parcial de la sèrie d'Obreria (1772-1800)
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Llauder 7 de Barcelona


2001
 • Estudi històric i arquitectònic de l'edifici del Passeig de Colom 5 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici del Passeig de Colom 12 de Barcelona
 • Estudi històric i documental de la finca del carrer Bruc 25 de Barcelona
 • Excavació arqueològica al subsòl de la finca núm. 56 del carrer Sant Pere Mitjà de Barcelona
 • Informe històrico-arquitectònic de la finca de Vigatans 4 /Giriti 3 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca núm. 16-16bis del carrer de la Reina Amàlia de Barcelona
 • Estudi històric documental de les finques de Pelai 3 i Ronda Universitat 4 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'antiga seu de la Cia. Tabacos de Filipinas de Barcelona (Rambla dels Estudis, 109, c/Pintor Fortuny 1-3, c/ Xuclà 8)
 • Excavació arqueològica del solar de la finca del carrer Tiradors 1 bis de Barcelona
 • Estudi històric de la finca de la Plaça del Duc de Medinaceli 1-1bis
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer València 402 de Barcelona
 • Excavació arqueològica al subsòl de la finca del Carrer Sant Sever 5/Sant Felip Neri 2-4 de Barcelona
 • Informe històrico-arquitectònic de la finca de Metges 15 / Jaume Giralt 32-34 de Barcelona
 • Lectura estructural del cos de l'edifici de la zona de l'abadia que afronta a l'hort de les monges del Monestir de Pedralbes de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de les finques de Nou de la Rambla 13 i Nou de la Rambla 11/Lancaster 2 de Barcelona
 • Estudi d'impacte arqueològic de l'àrea de l'aparcament de l'avinguda del Marquès de l'Argentera de Barcelona
 • Elaboració de la memòria històrica del Castell de Castellet (Castellet i la Gornal, Alt Penedès)
 • Estudi d'impacte arqueològic de l'àrea on es projecta l'aparcament soterrani de la Plaça Palau i del Passeig d'Isabel II de la ciutat de Barcelona
 • Recerca documental de l'antiga farga Palau de la vila de Ripoll
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Metges núm.13 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Metges núm. 31 /Sant Pere Més Baix 76 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici del carrer Melcior de Palau 131-137 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici del carrer Elisabets 11 de Barcelona
 • Estudi històric documental de la finca de la Rambla núm. 38 de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la masia de Cal Masseguer del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
 • Estudi històric de l'edifici del carrer Ample 35 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer de Sants núm. 213 de Barcelona
 • Estudis històrico-documentals de les finques del carrer d'Espalter 1, 1bis, 3, 5,7 9 i 11 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic del cos interior de la finca del carrer dels Còdols 16 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de l'edifici de "La Rotonda" de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca del carrer Sant Pau 66 /Espalter 11 de Barcelona


2000
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca 26-28 del carrer del Carme de Barcelona
 • Estudi documental de l'edifici del Mercat de la Boqueria  (Restaurant Egipte)
 • Estudi Històrico-arquitectònic de les finques 1, 3 i 5 del carrer del Pi de Barcelona (Palau Maldà)
 • Estudi Històrico-arquitectònic del Palau Centelles de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de les finques 26, 28 i 30 del carrer de Les Moles de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de les finques del carrer de Carders, 45, 47 i 49 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca del carrer Cendra 3-5 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca del carrer de Carders, 17 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca del carrer Tarrós, 6 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca de la plaça de la Llana núm. 23 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca núm. 4 del carrer Vigatans de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de les 29 finques que conformen l'illa delimitada pels carrers Pou de la Figuereta, Metges, Jaume Giralt i Sant Pere més Baix, afectades d'enderroc pel PERI de Ciutat Vella
 • Estudi Històrico-arquitectònic de les finques que tenen façana al nou Pla Central del Raval de Barcelona
 • Estudi sobre els Esgrafiats modernistes a la ciutat de Barcelona, integrat dins el programa Raphael de la Unió Europea
 • Excavació arqueològica de la Farga Palau de Ripoll. Segona fase.
 • Excavació arqueològica al subsòl de l'edifici núm 5 del carrer Sant Sever de Barcelona1999
 • Estudi Historico-arquitectònic de la finca del carrer Sant Sever 9-11 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca del carrer Jaume Giralt 4 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de l'illa d'edificis del barri de la Ribera de Barcelona delimitada pels carrers Carders, Jaume Giralt, Volta de Muntanyans i Pou de la Figuera
 • Valorització Històrico-arquitectònica dels edificis del barri del Raval de Barcelona que envolten el Pla Central.
 • Estudi Històrico-arquitectònic de les finques del carrer Sant Honorat 1 i 3 de Barcelona
 • Control arqueològic dels aixecaments planimètrics del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere de Terrassa
 • Documentació històrica de les finques amb les façanes esgrafiades del districte de Ciutat Vella de Barcelona, dins del programa Raphael de la Comissió Europea
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca de la plaça de Sarrià, 1 de Barcelona
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca del carrer de Sant Felip Neri, 1 de Barcelona
 • Excavació arqueològica de la Farga Palau de Ripoll (Ripollès)
 • Estudi Historico-arquitectònic de l'illa d'edificis del barri del Raval de Barcelona delimitada pels carrers Hospital, Sant Jeroni, Aurora i Cadena
 • Estudi Històrico-arquitectònic de la finca de la Ronda de Sant Pau 6-8 de Barcelona
 • Excavació arqueològica de la finca del carrer Sant Honorat, 3 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca  del carrer Carders, 23 de Barcelona.
 • Recerca documental de la finca del carrer Carders, 29 de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic dels edificis afectats per l'obertura de l'Avda. Cambó de Barcelona
 • Lectura arqueològica dels paraments de la zona de la nova escala de l'edifici de la Llotja de Barcelona
 • Recerca documental de la casa Terrades (Casa de les Punxes).
 • Lectura estructural i sondeig arqueològic del "Claustre dels gats" del Monestir  de Pedralbes de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic de les Masies de Cal Bitxot i de Can Malet del Prat del Llobregat (Baix Llobregat)


1998
 • Estudi històrico-documental de l'Antic Convent de Santa Caterina de Barcelona
 • Estudi històrico-arquitectònic del Mercat de Santa Caterina de Barcelona
 • Lectura estructural i interpretació històrica de la planta pis de la infermeria del Monestir de Pedralbes de Barcelona
 • Excavació arqueològica i documentació arxivística de la fincadel carrer Regomir 7-9 (muralla romana) de Barcelona.
 • Estudi històrico-arquitectònic de la finca 14-16 del carrer Antic de Sant Joan de Barcelona
 • Dictamen històrico-arquitectònic sobre les Cases dels Canonges de BarcelonaEstudis històrics i arquitectònics
Treballs realitzats Equip directiu Veclus- Heritage

 .Treballs realitzats (1998-2011)
Licencia Creative Commons