LogoLogoVeclus Facebook
Torna a Veclus Contacte


Cursos de patrimoni
Galeria d'imatges Publicacions Biblioteca de pdf's La nostra gent Premsa Novetats Els nostres amics Veclus 25 anys
La ciutat amagada

Les recerques realitzades al llarg d’aquests anys han tingut com a objectiu des de la casa més senzilla, fins a monuments com la pròpia muralla romana de l’antiga Barcino. Els nombrosos treballs de revisió, així com els estudis monogràfics realitzats i de manera molt  especial el mètode emprat, han permès posar a la llum, molts elements que fins llavors havien estat amagats per la lògica evolució i transformació històrica de les cases. Altrament, les troballes realitzades han estat també amagades per una altra actitud que podríem qualificar d’opacitat tècnica,  i que ha generat el seu desconeixement per a una bona part de la ciutadania. En aquest marc presentem per a tothom, la següent galeria d’imatges amb algunes de les descobertes més significatives fetes per nosaltres. Des de la secció de l’aqüeducte romà, (trobada l’any 2002 a la finca del carrer Ripoll núm. 25); a les portes del pas de ronda i finestres de les torres de la muralla baix imperial, (al núm. 7 del carrer Lledó, 2004) ; les finestres de la torre de la finca de la baixada de Viladecols núm. 3 (2004) o bé la fesomia de la cara interna de la muralla al núm. 4 del carrer Ataülf (2007).
VECLUS- HERITAGE
i si en vols saber més...
Angle torre i muralla Barcelona. AtaulfCanal aqüeducte roma opus signinum Ripoll 25. Barcelona

Universitat laica Barcelona
  Notícia en premsa             1-09-2010
Troballa de l'aqüeduct romà a Ripoll 25 i sota terra
Base pilar aqüeducute roma Barcelona. Ripoll 25
Finestra romana carrer Viladecols Barcelona2

Detall pas de ronda muralla Lledo


Perspectiva muralla romana carrer Ataulf Barcelona


Pas de ronada muralla romana Barcelona Lledo
Secció Aqüeducte roma Ripoll 25. Barcelona

Mur interior i carreus muralla romana Barcelona. Ataulf


Notícia en premsa
4-05-2003
Dovelles aqüeducte roma Ripoll 25. BarcelonaMuralla romana c.Lledo Barcelona

Finestra torre muralla romana Barcelona Lledo
 Els romans a Barcelona. Noves troballes:  torres, pas de ronda i finestres