Reinald torna
La nostra gent
Torna a Veclus Contacte
Logo


Cursos de patrimoni
Galeria d'imatges Publicacions Biblioteca de pdf's La nostra gent Premsa Novetats Els nostres amics Veclus 25 anysAvinganya

Reinald González

Francesc Caballé

Nuri
Barceloneta Caballe1
Prerromanico Helena
veclus patrimoni arquitectònic
Sara


Xavier Cazeneuve
Eloi Castells


Conxi Rodríguez
Helena Morán

dalt

Castle Dalmases
Conchi

Núria Nolasco


Monica
Sara Simon

Lluís M. Bou


Reinald Gonzàlez (Barcelona, 1959)

Doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (1996), on impartí classes durant els anys 1989-1991. També donà classes d'història de l'arquitectura i l'urbanisme a Catalunya en el departament d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona el curs 1998-1999. Ha donat  classes al Màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona (2007-2009).

Una de les seves línies d'investigació se centra en l'anàlisi i desenvolupament de metodologies d'estudi i recerca relacionades amb el patrimoni construït i l'arqueologia urbana.
Entre 1994 i 1996 va coordinar les tasques museològiques i de producció d'exposicions pel Museu d'Història de la Ciutat, participant en el guió i comissariat de les mateixes.

És autor de múltiples obres sobre la història de l'art i l'arquitectura, a més d'haver fet docència en diversos cursos i màsters sobre documentació arquitectònica i arqueològica a les Universitats Politècnica i Internacional.


Caza
Francesc Caballé (Barcelona, 1964)

Historiador i especialista en documentació i arxius. Des de la seva llicenciatura (1987) realitza tasques de recerca sobre l'arquitectura i la formació urbana.

Les seves línies d'investigació se centren en l'anàlisi i desenvolupament de metodologies d'estudi i recerca documental relacionades amb el patrimoni construït i l'arqueologia urbana.

Ha participat en projectes d'investigació i divulgació pel Museu d'Història de la Ciutat i pel Centre d'Arqueologia de Barcelona. Entre ells destaquen el comissariat de diverses exposicions, així com diferents tasques de coordinació i recerca.

En els darrers anys ha participat en màsters, congressos i jornades del camp de la historiografia i la documentació arxivística. Guanyador de la I Beca de Recerca local Ernest Lluch (2003).

torna


Mònica Maspoch

torna
tornaHelena Morán (Asturias, 1983)

Llicenciada en Historia de l’Art per la Universitat d’Oviedo (2001).

Va realitzar tasques de documentació pel Departament d’Història de l’Art de la Universidad de Oviedo (2006) i pel Museo Evaristo Valle de Gijón (2005). Ha participat també en el muntatge de dues de les seves exposicions.

El 2007 va iniciar el Màster de Gestió de Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona; va obtenir el títol al 2009 amb la presentació d’un treball de gestió patrimonial.

Entre 2009 i 2010 va compaginar el seu treball en Veclus s.l amb un segon cicle al Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona, en aquest cas, orientat cap a la recerca.

Des del 2008 ha vehiculat la seva línia de recerca cap a l’estudi del patrimoni històric- arquitectònic.

Actualment està realitzant la tesi doctoral en el programa de Doctorat de la Gestió de la Cultura i del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. Aquesta línia de recerca continua la iniciada fa anys, orientada a l’estudi de la edilícia residencial històrica, prestant especial atenció al cas barceloní.
torna


Eloi Castells (Barcelona, 1984)

Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006), amb qualificació de Premi Extraordinari i un any d’estudis a la Université de la Sorbonne  Paris IV.

El 2010 rebé el títol de Màster per la Universitat de Barcelona en el camp de Gestió del Patrimoni Cultural. El 2011 presenta, dins el marc de recerca del mateix màster la seva tesina a l’entorn de l’edilícia residencial del s. XVIII.

Participà en els Séminaires Internationales de Muséologie de l’École du Louvre en les edicions de 2008 i 2009.

Entre 2005 i 2009 ha col·laborat amb els departaments didàctics del MNAC, el MHC i el MUHBA com a educador.

Fou Tècnic Mig en Animació del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona pels Museus Municipals de Sabadell entre 2007 i 2008.

Durant el període 2008-2010 col·laborà amb els Museus Municipals de Sabadell en tant que documentalista de les seves col·leccions.

Des de l’any 2010 ha realitzat tasques de documentació i redacció d’estudis documentals i crono-estructurals a VECLUS S.L.


Lluís M. Bou (Barcelona, 1945)

Historiador especialista en història de l’art català. Llicenciat amb grau per la Universitat de Barcelona l’any 1984.

Professor de l’Escola d’Antiquaris des de 1990 fins al 2004, on impartia classes d’Història de l’Art i d’Història de l’Arquitectura.

És autor de nombroses publicacions de l’Ajuntament de Barcelona relacionades amb el creixement urbanístic i el patrimoni de diferents barris de la ciutat, entre d’altres de les Corts, Horta-Guinardó i, més concretament, el Carmel.

Al llarg de la seva trajectòria ha participat en la coordinació de diverses exposicions pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Diputació de Barcelona.

Ha estat docent en diversos cursos i seminaris.

Núria Nolasco (Badalona, 1969)

Llicenciada en Prehistòria Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona l’any 1993, va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) pel treball de recerca “Aproximació a la definició arquitectònica i funcional de les estructures existents en les terrasses meridionals del jaciment de  Sant Martí de les Tombetes (Sant Esteve de la Sarga-Pallars Jussà). Notes per a la seva restitució històrica” (2005).

Des de 1998 treballa a Veclus on ha desenvolupat la seva tasca professional com a arqueòloga i patrimonialista, i s’ha especialitzat en la realització d’estudis documentals i arquitectònics de patrimoni construït. Juntament amb Reinald Gonzàlez i Francesc Caballé és autora del llibre Estudi de paraments i lectura estructural de l’església de Santa Maria de Mur (2010).

Ha realitzat diferents recerques sobre el patrimoni històric i arqueològic de la comarca del Pallars Jussà, on resideix des de l’any 2001, entre les que destaquen diverses campanyes arqueològiques realitzades al jaciment tardorromà de Sant Martí de les Tombetes i a la col·legiata de Santa Maria de Mur.

tornatorna


Mònica Maspoch (Barcelona, 1972)

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (1997) i obtenció del  Diploma d'Estudis Avançats (DEA) l’any 2004, centrant la seva recerca en la decoració d’embigats en arquitectura domèstica a Barcelona.  Des del 1998 inicia la seva línia d’investigació i la seva vessant professional en l’anàlisi i desenvolupament de mètodes d’estudi i recerca  documental relacionades amb l’arquitectura domèstica barcelonina, i per extensió en la recuperació i difusió del patrimoni arquitectònic. Actualment està finalitzant la seva tesi “Els embigats medievals a l’arquitectura domèstica barcelonina: metodologia d’estudi sobre tipologies estructurals i conjunts decoratius”. Col·labora amb l’empresa  Veclus des de 1999.

L’any 2002 funda junt amb dos socis Qualitat Kultura, una empresa de projectes culturals i de difusió de la ciència que ha treballat amb diversos centres científics i entitats públiques.

Des del 2004  és col·laboradora del Grup de Recerca EMAC, Romànic i Gòtic. Departament d'Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. (Dir.) Dra.Rosa Alcoy.

El 2005 funda junt amb quatre socis Itinera Plus, una empresa de divulgació i creació de projectes culturals que treballa per a diversos museus i centres culturals de Catalunya.

És autora de diversos llibres sobre difusió del patrimoni modernista a Barcelona i ha realitzat conferències i articles sobre els embigats medievals en arquitectura domèstica a Barcelona.

Actualment és professora associada del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.


Sara Simon Vilardaga (Gironella, 1974)

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona (1998), amb un currículum de crèdits especialitzats en història medieval i arqueologia.

Línies de treball i experiència professional en el camp de l’arqueologia, amb direcció de diverses excavacions arqueològiques, coodireccions i tasques de tècnic en arqueologia inserides dins de projectes d’investigació del món romà i especialment medieval. I altres, en excavacions de caràcter preventiu o d’urgència.

Desenvolupament de diversos treballs en el camp de l’anàlisi, estudi i recerca del patrimoni construït en l’entorn urbà (Barcelona) i el món rural.

Realització de treballs a nivell patrimonial més genèric, com inventaris i mapes del patrimoni cultural i natural.


dalt
daltConxi Rodríguez (Barcelona, 1969)

Llicenciada en Història, especialitat Història Medieval i Arqueologia (1997). Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

La seva experiència professional està centrada en la direcció de diferents excavacions de jaciments arqueològics situats al llarg del territori i en la realització d’estudis històrico-arquitectònics centrats en el patrimoni construït i en l’edilícia històrica, tant a la ciutat de Barcelona, com a la resta del país.

Actualment col·labora amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà en diferents projectes de l’àmbit culturalXavier Cazeneuve i Descarrega. (Barcelona, 1969).

Llicenciat en història l’any 1991 per la Universitat de Barcelona. Un dels seus focus d'estudi és la història de Barcelona, centrant la major part de les seves recerques en aspectes  urbanístics. Especialista en el treball de recerca arxivística de recerca històrica.

Amb una experiència de més de vint anys visitant arxius i biblioteques i treballant documentació tant medieval com contemporània, siguin plànols del XIX de l'Administratiu com escriptures notarials del XVII a Protocols; tant aviat transcrivint un  manuscrit del 1750 com prenent nota de les afrontacions d'una casa.

Disposa de diferents publicacions relacionades amb la història de Barcelona i de les seves institucions, així com sobre el seu patrimoni arquitectònic i documental.

És coautor de la pàgina web Barchinona ( http://barchinona.net/ ) on es posa a l’abast del públic una bona part de la documentació històrica relacionada amb la ciutat amb enllaços i transcripcions de les fonts originals.

A més del patrimoni barceloní, una altra de les seves línies de recerca se centra en la difusió i divulgació musical a través del programa radiofònic El violi vermell de Catalunya Música.VECLUS-HERITAGE